دانلود pdf کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان ❤️

فرمت فایل:
pdf
حجم فایل:
131 مگابایت
تعداد صفحه:
807
تاریخ انتشار:
۲۲ مرداد ۱۴۰۲
65,000 تومان 40,000 تومان٪38 تخفیف

سر فصل های کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان

مقدمه مولف
مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال

فصل اول – در اموال غیر منقول

فصل دوم – در اموال منقوله

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول – در مالکیت

فصل دوم – در حق انتفاع

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم – در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیاء پیدا شده

فصل دوم – در حیوانات ضاله

باب پنجم – در دفینه
باب ششم – در شکار
قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
مبحث سوم – در مورد معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی
مبحث دوم – در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

مبحث اول – در اقساط شرط
مبحث دوم – در احکام شرط

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم – در سقوط تعهدات

مبحث اول – در وفای به عهد
مبحث دوم – در اقاله
مبحث سوم – در ابراء
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول – کلیات

فصل دوم – در ضمان قهری

مبحث اول – در غصب
مبحث دوم – در اتلاف
مبحث سوم – در تسبیب
مبحث چهارم – در استیفاء
باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع
مبحث دوم – در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – در آثار بیع
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم – در تسلیم
فقره سوم – در ضمان درک
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
اول – در خیار مجلس
دوم – در خیار حیوان
سوم– در خیار شرط
چهارم– در خیار تأخیر ثمن
پنجم– در خیار رؤیت و تخلّف وصف
ششم– در خیار غبن
هفتم– در خیار عیب
هشتم– در خیار تدلیس
نهم– در خیار تبعّض صفقه
دهم– در خیار تخلّف شرط
فقرۀ دوم – در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم – در بیع شرط

فصل سوم – در معاوضه

فصل چهارم – در اجاره

مبحث اول – در اجارۀ اشیاء
مبحث دوم – در اجارۀ حیوانات
مبحث سوم – در اجارۀ اشخاص
فقرۀ اول – در اجارۀ خدمه و کارگر
فقرۀ دوم – در اجارۀ متصدی حمل و نقل

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه
مبحث دوم – در مساقات

فصل ششم – در مضاربه

فصل هفتم – در جعاله

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات امین
مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

فصل دهم – در عاریه

فصل یازدهم – در قرض

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات وکیل
مبحث سوم – در تعهدات موکل
مبحث چهارم – در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم – در حواله

فصل شانزدهم – در کفالت

فصل هفدهم – در صلح

فصل هیجدهم – در رهن

فصل نوزدهم – در هبه

قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در موصی

فصل سوم – در موصی به

فصل چهارم – در موصی له

فصل پنجم – در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وارث

فصل دوم – در تحقق ارث

فصل سوم – در شرایط و جمله ای از موانع ارث

فصل چهارم – در حجب

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفۀ وارث

مبحث اول – در سهم الارث طبقۀ اول
مبحث دوم – در سهم الارث طبقۀ دوم
مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقۀ سوم
مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

فصل چهارم – در موانع نکاح

فصل پنجم – شرایط صحت نکاح

فصل سوم – وکالت در نکاح

فصل ششم – در نکاح منقطع

فصل هفتم – در مهر

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
مبحث سوم – در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن

نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *